Επιλογές

Mπορείτε να ενημερώνεστε για τις μηνιαίες μισθοδοσίες μέσω taxis, με τους προσωπικούς κωδικούς εισαγωγής στο σύστημα (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ):

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/epsp.html