Ν.2986/2002-Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις