Επιλογές

  • Για την Εγκύκλιο του Προγραμματισμού πατήστε εδώ...
  • Για το ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης με θέμα: "Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου" πατήστε εδώ...
  • Για τις Διευκρινήσεις και ενέργειες επί της Υ.Α. με θέμα: "Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου" πατήστε εδώ...