Επιλογές

  • Για το Διαβιβαστικό πατήστε εδώ...
  • Για το αρχείο "PARAMETRIKOI PINAKES" πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης των υπόχρεων, τηλ: 210-4802100