Επιλογές

  • Για την Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ πατήστε εδώ...
  • Για την Αίτηση-Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για συμμετοχή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα Α1 (Ειδικά Νηπιαγωγεία) πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα Α2 (Ειδικά Δημοτικά Σχολεία) πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ε΄-Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τηλέφωνο: 2310-643044