Επιλογές

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εγκύκλιος ΥΠΠΕΘ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2310-643042 (ΠΥΣΠΕ) & 2310-643050 (ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)