Επιλογές

  • Για την Εγκύκλιο πατήστε εδώ...
  • Για την Αίτηση Γονέα-Κηδεμόνα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) πατήστε εδώ...
  • Για το Διαβιβαστικό Σχολείου προς ΔΙ.Π.Ε. ή ΔΙ.Δ.Ε. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) πατήστε εδώ...
  • Για την Υποβολή Παιδαγωγικής Έκθεσης Αξιολόγησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες μετεγγραφών μαθητών/τριών που έχουν πάρει έγκριση για οποιαδήποτε στήριξη (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2310-643045, κ. Κυριακίδου