Επιλογές

Ένταξη Κινητικών Δεξιοτήτων του προγράμματος 'KIDS' ATHLETICS' στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του Δημοτικού Σχολείου.