Επιλογές

90740/Δ1/11-06-2014-Κοινοποίηση αποφάσεων και διευκρινίσεις επί των μετατάξεων των εκπαιδευτικών Δ.Ε. που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στην Π.Ε. σύμφωνα με την αριθ. 88895/Δ1/6-6-2014 Υ.Α. και των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα που μετατάχθηκαν στην Π.Ε. σύμφωνα με την αριθ. 88900/Δ1/6-6-2014 Υ.Α.»