Επιλογές

Φ.351.5/64/111756/Δ1/12-08-2013-Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-μειωμένο ωράριο