Επιλογές

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι Πίνακες Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης. Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) από Παρασκευή 17-03-2017 έως και Τρίτη 21-03-2017 και ώρα 14:00.

Επιπλέον, οι Αιτήσεις Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης είναι υπό επεξεργασία και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...

Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ πατήστε εδώ...

Για τους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης πατήστε εδώ...