Σας ανακοινώνουμε τους Ορισμούς Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και σας επισημαίνουμε τα κατωτέρω:

α) Η θητεία των Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Δημοτικών - 2/θ Νηπιαγωγείων λήγει 31.7.2017 ως ορίζει ο νόμος  4327/2015.

β) Η θητεία 1/θέσιων Δημοτικών - Νηπιαγωγείων λήγει:

1. Για τους οργανικά ανήκοντες  στη σχολική μονάδα 31.8.2016

2. Για τους αποσπασμένους  21.6. 2016

 

Για τον Πίνακα Ορισμού Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημ. Σχ. πατήστε εδώ...

Για τον Πίνακα Ορισμού Προϊσταμένων 1/θ Ν/γείων πατήστε εδώ...

Για τον Πίνακα Ορισμού Προϊσταμένων 2/θ Ν/γείων πατήστε εδώ...