Σας κοινοποιούμε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των  ΠΥΣΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας και σας επισημαίνουμε τα κατωτέρω:

?    Οι αιτήσεις για το ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης κατατίθενται στη Διεύθυνση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης  στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, από σήμερα Δευτέρα 23.11.2015 έως και την Τετάρτη 25.11.2015.

?    Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται.

?    Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην πρόσκληση της Περιφέρειας.

?    Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015(ΦΕΚ 143Α?/9.11.2015)

Παρακαλούμε για την τήρηση των προθεσμιών.

 

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ...

Για την αίτηση πατήστε εδώ...