Επιλογές

Σας ανακοινώνουμε τις νέες τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ παράλληλης στήριξης. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν άμεσα στα σχολεία τοποθέτησής τους.

Για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών παράλληλης στήριξης κλάδου ΠΕ60.50 (ΕΑΕ) πατήστε εδώ?

Για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών παράλληλης στήριξης κλάδου ΠΕ70 (ΕΑΕ) πατήστε εδώ...