Επιλογές

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ...

Για το έντυπο δήλωσης τοποθέτησης από Διάθεση πατήστε εδώ...

Για το έντυπο δήλωσης τοποθέτησης από Μετάθεση πατήστε εδώ...

Για το έντυπο δήλωσης τοποθέτησης για Βελτίωση Θέσης πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των αναμορφωμένων οργανικών κενών ΠΕ60 & ΠΕ70 πατήστε εδώ...

Για τα κενά στις ήδη υπάρχουσες οργανικές θέσεις ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 πατήστε εδώ...

Για τις νέες οργανικές θέσεις ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 πατήστε εδώ...   (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 14-07-2016)

Για τον πίνακα των μορίων εκπαιδευτικών από Διάθεση, Μετάθεση και Βελτίωση πατήστε εδώ...   (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 14-07-2016)