Επιλογές

Για τον πίνακα τοποθετήσεων ΠΕ60 πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα τοποθετήσεων ΠΕ70 πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα τοποθετήσεων ΠΕ06 πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα τοποθετήσεων ΠΕ11 πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα τοποθετήσεων ΠΕ16 πατήστε εδώ...

 

Για τον πίνακα των εκπαιδευτικών που παραμένουν στη Διάθεση (ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ70) μετά τη Β΄ Φάση τοποθετήσεων πατήστε εδώ...

 

Για τα εναπομείναντα οργανικά κενά (ΠΕ60-ΠΕ16) μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων πατήστε εδώ...