Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ...

Για το έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των μορίων των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των λειτουργικών κενών ανά ειδικότητα (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ05 18-08-2016) πατήστε εδώ...