Επιλογές

Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ...

Για το Έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης Υπεραρθμίας πατήστε εδώ...

Για τις Ομάδες Σχολείων πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των λειτουργικών υπεραριθμιών ανά σχολείο ΠΕ60 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 31-08-2016) πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των λειτουργικών υπεραριθμιών ανά σχολείο ΠΕ70 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 31-08-2016) πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των λειτουργικών κενών ανά σχολείο ΠΕ60 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 31-08-2016) πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των λειτουργικών κενών ανά σχολείο ΠΕ70 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 31-08-2016) πατήστε εδώ...