Για τον πίνακα των αποσπάσεων εντός ΠΕ60 και ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ-ΤΕ πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των τοποθετήσεων ΠΕ11 και ΠΕ16 ΣΜΕΑΕ πατήστε εδώ...

Για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ-ΤΕ πατήστε εδώ...