Για τον πίνακα των τοποθετήσεων εκπ/κών ΠΕ06 από άλλα ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των τοποθετήσεων εκπ/κών ΠΕ11 από άλλα ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των εκπ/κών ΠΕ06 από άλλα ΠΥΣΠΕ που παρέμειναν στη Διάθεση πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των εκπ/κών ΠΕ11 από άλλα ΠΥΣΠΕ που παρέμειναν στη Διάθεση πατήστε εδώ...