Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ...

Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ60 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 05-09-2016) πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 05-09-2016) πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των λειτουργικών κενών ανά σχολείο ΠΕ60 πατήστε εδώ...

Για τον πίνακα των λειτουργικών κενών ανά σχολείο ΠΕ70 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 04-09-2016) πατήστε εδώ...

Για τις Ομάδες Σχολείων πατήστε εδώ...