Συγκρότηση τριμελούς Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών για την επιλογή Διευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις Διευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης