Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ...

Για το Έντυπο της Αίτησης πατήστε εδώ...

Για τα λειτουργικά κενά ΠΕ60 & ΠΕ70 μετά τις τοποθετήσεις από Διάθεση (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ60 09-09-2016) πατήστε εδώ...