Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ70-Δασκάλων προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. της Διεύθυνσης για το σχολικό έτος 2016-2017