Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ20 Πληροφορικής, για το διδακτικό έτος 2016-2017