Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης ΕΣΠΑ κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ71 που προσλήφθηκαν στις 03-11-2016 στη Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης να προσέλθουν για να κάνουν Δήλωση Τοποθέτησης στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) σήμερα Παρασκευή 04-11-2016 μέχρι τις 15.00.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθ. 161134/Γ6 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, οι αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης τοποθετούνται με συνεργασία και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου του ΚΕΔΔΥ και των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Στην παραπάνω διαδικασία λαμβάνονται υπόψη οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες, καθώς και η μέριμνα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών.

Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ...

Για τα λειτουργικά κενά Παράλληλης Στήριξης ΠΕ60.50 και ΠΕ71 πατήστε εδώ...