Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΔΥΕΠ πλήρους και μειωμένου ωραρίου που τοποθετήθηκαν στο 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου θα παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 στις 12.00 μμ.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΔΥΕΠ πλήρους και μειωμένου ωραρίου που τοποθετήθηκαν στα Δημοτικά Σχολεία Προφήτη-Εγνατίας και Λαγκαδικίων θα παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 στις 1.45 μμ.