Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους την Τετάρτη 18-01-2017 και ώρα 08.00.

Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων ΠΕ60.50 πατήστε εδώ...

Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων ΠΕ70.50 πατήστε εδώ...