Επιλογές

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ70 ΕΣΠΑ που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους την Τετάρτη 18-01-2017 και ώρα 08.00.

Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων ΠΕ70 ΕΣΠΑ πατήστε εδώ...