Τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 - Αγγλικών, ΑΜΩ και ΠΕ70 - Δασκάλων πλήρους ωραρίου στις ΔΥΕΠ, για το διδακτικό έτος 2016-2017