Καλούνται όσοι από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΔΥΕΠ που περιλαμβάνονται στην παρακάτω Απόφαση δεν έχουν κάνει ανάληψη υπηρεσίας, να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους για ανάληψη υπηρεσίας την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13.00

Για την Απόφαση πατήστε εδώ...