Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στις ΔΥΕΠ Καλοχωρίου (1ο & 2ο Δ.Σχ. Καλοχωρίου) να προσέλθουν στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) για να κάνουν εκ νέου Δήλωση Τοποθέτησης την Πέμπτη 16-02-2017 από 09.00 π.μ. έως 09.30 π.μ.