Επιλογές

Κατόπιν της από 16-02-2017 αίτησης παραίτησης του αναπληρωτή εκαπιδευτικού ΠΕ11 ΔΥΕΠ Μηλιάτη Μιλτιάδη έγινε τροποποίηση των τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 ΔΥΕΠ της 15ης Φεβρουαρίου 2017.

Για τον πίνακα της τροποποίησης των τοποθετήσεων πατήστε εδώ...