Επιλογές

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70 που προσλήφθηκαν στις 06-03-2017 στη Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης να προσέλθουν για να κάνουν Δήλωση Τοποθέτησης στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη) την Τρίτη 07-03-2017 μέχρι τις 14.30.

Επιπλέον, όσοι από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς δεν έχουν προσκομίσει ακόμη τα δικαιολογητικά πρόσληψης και τοποθέτησής τους, θα πρέπει να τα προσκομίσουν μαζί με τη Δήλωση Τοποθέτησης.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθ. 161134/Γ6 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, οι αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης τοποθετούνται με συνεργασία και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου του ΚΕΔΔΥ και των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Στην παραπάνω διαδικασία λαμβάνονται υπόψη οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες, καθώς και η μέριμνα για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών.

Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ...

Για τα λειτουργικά κενά Παράλληλης Στήριξης ΠΕ60.50 πατήστε εδώ...

Για τα λειτουργικά κενά Παράλληλης Στήριξης ΠΕ70 πατήστε εδώ...