Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 και ΠΕ70 Παράλληλης Στήριξης που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους την Τετάρτη 08-03-2017 και ώρα 08.00.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι σε 2 σχολεία, θα παρουσιαστούν στο πρώτο σχολείο τοποθέτησης.

Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων ΠΕ60.50 πατήστε εδώ...

Για τον Πίνακα των τοποθετήσεων ΠΕ70 πατήστε εδώ...