• Για την Ανακοίνωση (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - 26-05-2017) πατήστε εδώ...
  • Για τον Επικαιροποιημένο Πίνακα Οργανικών Κενών ανά ειδικότητα πατήστε εδώ...
  • Για το Συνολικό Πίνακα Μορίων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310-643042.