• Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο Δήλωσης από Μετάθεση ΣΜΕΑΕ-ΤΕ πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο Δήλωσης από Διάθεση ΣΜΕΑΕ-ΤΕ πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα Οργανικών Κενών ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ανά ειδικότητα πατήστε εδώ...
  • Για το Συνολικό Πίνακα Μορίων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310-643042.