Επιλογές

  • Για τους Πίνακες των Τοποθετήσεων ανά ειδικότητα Γενικής (Β΄ και Γ΄ Φάση) πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά ανά ειδικότητα Γενικής μετά τη Β΄ και Γ΄ Φάση τοποθετήσεων πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα με τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ΠΕ70 στη ΔΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης πατήστε εδώ...

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία αιτήσεων για αμοιβαία μετάθεση εντός της Διεύθυνσης λήγει την Παρασκευή 23-06-2017.