Επιλογές

  • Για τον Πίνακα Μοριοδότησης των υποψήφιων Διευθυντών πατήστε εδώ...

Σας ενημερώνουμε ότι κατάθεση ενστάσεων (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΠΕΘ) θα γίνεται εγγράφως  στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων από την Τρίτη 13-06-2017 έως την Πέμπτη 15-06-2017.