• Για τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ05 από Διάθεση ΠΥΣΠΕ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 26-08-2017) πατήστε εδώ...
  • Για τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ06 από Απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...
  • Για τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ11 από Απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...
  • Για τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ16 από Απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 28-08-2017) πατήστε εδώ...
  • Για τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ (ΠΕ60 & ΠΕ70) από Απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...