Επιλογές

  • Για τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ06 Αποσπασμένων από Άλλα ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...
  • Για τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ07 Αποσπασμένων από Άλλα ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...
  • Για τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Αποσπασμένων από Άλλα ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...
  • Για τις Τοποθετήσεις Κατά Προτεραιότητα Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Αποσπασμένων από Άλλα ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...
  • Για τις Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ60 & ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ-ΤΕ Αποσπασμένων από Άλλα ΠΥΣΠΕ πατήστε εδώ...