Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ70, ΠΕ60 & ΠΕ19 αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11 από Διάθεση (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 04-09-2017)