Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/τριών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων Γενικής Αγωγής καθώς και 6/θεσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων Ειδικής Αγωγής