Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κού ΠΕ70, αποσπασμένου από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και εκπαιδευτικού ΠΕ 11 από διάθεση, για το διδακτικό έτος 2017-2018