Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ71 που παρέμειναν στη Διάθεση μετά τις τοποθετήσεις καλούνται να προσέλθουν στη Διεύθυνση τη Δευτέρα 11-09-2017 μέχρι τις 12:00 προκειμένου να κάνουν συμπληρωματική δήλωση στα εναπομείναντα κενά ΣΜΕΑΕ-ΤΕ.

  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ61/ΠΕ60.50  11-09-2017) πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Αναπληρωτών ΠΕ71 που παρέμειναν στη Διάθεση και των Κενών ΣΜΕΑΕ-ΤΕ πατήστε εδώ...