Επιλογές

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του επισυναπτόμενου πίνακα δε θα μετακινηθούν από τις θέσεις τους έως ότου γίνει η αντικατάστασή τους.

Για τον Πίνακα των Αποσπάσεων (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 11-09-2017) πατήστε εδώ...