Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί των επισυναπτόμενων πινάκων δε θα μετακινηθούν από τις θέσεις τους έως ότου γίνει η αντικατάστασή τους.

  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ60 πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Τοποθετήσεων ΠΕ70 πατήστε εδώ...