Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες θα παρουσιαστούν αύριο Παρασκευή 10-11-2017 στο πρώτο σχολείο τοποθέτησής τους.

Για τους Πίνακες των τοποθετήσεων ανά κλάδο και τύπο πατήστε εδώ...