• Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ...
  • Για τον Πίνακα των Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών 2018-19 πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης πατήστε εδώ...
  • Για τις Ομάδες Σχολείων πατήστε εδώ...
  • Για τα Οργανικά Κενά 2018-19 πατήστε εδώ...