Επιλογές

  • Για την Ανακοίνωση πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες των Μορίων των Εκπαιδευτικών Ειδικής ανά κλάδο πατήστε εδώ...
  • Για τους Πίνακες των Οργανικών Κενών Ειδικής ανά κλάδο πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης από Μετάθεση πατήστε εδώ...
  • Για το Έντυπο της Δήλωσης Τοποθέτησης από Βελτίωση πατήστε εδώ...

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΠΥΣΠΕ Δυτ. Θεσ/νίκης, τηλέφωνο: 2310-643042